Outdoor Adventures

Outdoor Adventure

Ski and Snow Resort

Moose Magic and Olive Balloon Decorations

Home                                   As of  7/16/16 912 unique PINS

Prefecture City Percent Skiers
Blanche Takayama Nagano Nagawa 100%
Chateraise Resort Nagano Kawakami 60%
Echo Valley Ski Resort Nagano Nagawa 60%
Fujimi Panorama Nagano Fujimi 50%
Fujiten Snow Resort Yamanashi Narusawa 45%
Hakuba 47 Winter Sports Park Nagano Hakuba 50%
Kagura Niigata Yuzawa 45%
Kamui Misaka Yamanashi Fuefuki 50%
Riverwell Ikawa Shizuoka Shizuoka 90%
Sayama Indoor Ski & Snowboard Saitama Tokorozawa City 60%
Shirakaba 2 in 1 Nagano Tateshina 40%
Snova Shin Yokohama Indoor Ski/Snow board Kanagawa Yokohama 30
Sun Meadows Kiyosato Yamanashi Hokuto 70%
Yeti Snow Resort Shizuoka Suzuno 40%